Προσφορές υπηρεσιών

  • Συντήρηση λέβητα αερίου: 50€
  • Συντήρηση κλιματιστικού: 35€
  • Βιολογικός καθαρισμός κλιματιστικού: 40€
  • Χημικός καθαρισμός (αφαλάτωση) λέβητα: 80€
  • Βεβαίωση μηχανικού: 80€
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό: 50€
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου: 50€
  • Πιστοποιητικό στεγανότητας: 25€
  • Πιστοποιητικό επανασύνδεσης αερίου: 30€

στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μενού